Zveza združenj borcev za vrednote NOB je obsodila skrunitev spomenika v Jelenovem žlebu. »Ni prvič, da so oskrunjeni partizanski spomeniki, kar je posledica sovražnega govora in širjenja neresnic o NOB. To je vandalizem, ki v javnosti ne bi smel imeti tolerance. Zato ZZB NOB Slovenije obsoja takšna ravnanja in poziva pristojne k prenehanju aktivnosti, ki omadežujejo NOB,« so med drugim zapisali v Izjavi za javnost.

Spomenik je zgodovinskega pomena za slovenski narod, saj sta Cankarjeva in Gubčeva brigada, ob podpori Tomšičeve in Šercerjeve brigade,  26. marca 1943 v Jelenovem žlebu premagali bataljon italijanske divizije Macerata, kar je bila ena največjih zmag slovenske partizanske vojske med drugo svetovno vojno. Na mestu sedanjega spomenika je do leta 2008 stal spomenik iz brona, delo akademskega kiparja Stojana Batiča, ki so ga neznanci ukradli. Na istem mestu je zato ZZB za vrednote NOB Ribnica ob sodelovanju in podpori drugih borčevskih organizacij postavila sedanji spomenik, ki je napad doživel konec minulega tedna.

Oskrunitev spomenika je obsodil tudi predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez. »Sam obsojam poškodovanje spomenika. Gre za očitno vandalsko dejanje. In gre tudi za izraz nestrpnosti. Za slednjo v Sloveniji ne sme in ne more biti prostora. Državljani in državljanke Slovenije moramo svoj vsakdan in svojo prihodnost, ne glede na svetovnonazorske razlike, graditi na medsebojnem spoštovanju, v dialogu in strpnosti. Le tako bomo lahko omogočili, da bomo v naši državi ne samo upravljali s sedanjostjo, ampak tudi razmišljali in delovali v smeri boljše prihodnosti in blaginje za vse naše sodržavljane in sodržavljanke.«