Po težki bolezni je na pragu pomladi omagalo srce Slavka Grčarja, dolgoletnega podpredsednika ZZB za vrednote NOB Slovenije, enega najvidnejših in najbolj dejavnih članov vodstva slovenske borčevske organizacije.

V začetku leta, natančneje 2. januarja, je Slavko Grčar dopolnil 87 let. Po izobrazbi diplomirani pravnik je v svojem delovnem obdobju opravljal različne delovne naloge na lokalni in republiški ravni, upokojil pa se je kot direktor skupne službe zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Bil je udeleženec NOB od leta 1944, v Zvezi borcev pa je deloval vse od leta 1950, aktivno od leta 1965. Najprej je postal dejaven v svoji organizaciji ZB Stari Vodmat in Gradišče v Ljubljani, zatem je bil najprej podpredsednik in nato predsednik območne organizacije ZB Ljubljana Center in štiri mandate član mestnega odbora ZZB NOB Ljubljana.

Na ravni zveze je aktivno deloval vse od leta 1990, bil je tajnik delovne skupine za pripravo nove slovenske ustave, predstavnik Zveze borcev v koordinacijski skupini, ki je v okviru ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pripravljala tako imenovano vojno zakonodajo, s katero so uredili področje vojnih veteranov, civilnih žrtev vojne, vojnih grobišč in mnogo drugega. Pri Zvezi borcev je vodil komisijo za statusna, socialna in zdravstvena vprašanja udeležencev NOB, bil je dolgoletni član glavnega odbora. Član vodstva zveze je bil peti mandat, vse od leta 2004 je bil podpredsednik slovenske borčevske organizacije. Bil je  avtor ali soavtor številnih pomembnejših dokumentov in publikacij zveze, predvsem s statutarnega, organizacijskega in finančnega področja ter s področja vojne in socialno-zdravstvene zakonodaje kot tudi s področja političnega sistema. Pogosto je nastopal kot govornik na proslavah v organizaciji Zveze borcev.

V organizaciji ZZB za vrednote NOB Slovenije je Slavko Grčar veljal za izredno natančnega in vestnega bralca dokumentov, kot pravnik pa je vedno skrbno prebral vsa gradiva in vse dokumente. Z vztrajnostjo, pravnim znanjem se je vedno pregrizel tudi skozi najbolj nerazumljive paragrafe. Bil je človek z izjemnim zgodovinskim spominom, znan je bil po svojih prispevkih proti potvarjanju zgodovinskih dejstev o narodnoosvobodilni vojni in udeležencih te vojne.

Žalna seja predsedstva in sveta ZZB za vrednote NOB Slovenije v spomin na podpredsednika Slavka Grčarja bo v torek, 11. aprila ob 11. uri na sedežu ZZB za vrednote NOB Slovenije v Ljubljani.