ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA SLOVENIJE

VABILO
NA ŽALNO SEJO PREDSEDSTVA IN SVETA ZZB NOB SLOVENIJE

Z žalostjo sporočamo, da nam je umrl naš partizanski soborec, tovariš, prijatelj, predsednik ZB NOB Ljubljana in dolgoletni član predsedstva Zveze združenj borcev NOB Slovenije

JANKO HEBERLE

udeleženec NOB od leta 1942, prejemnik najvišjega priznanja ZB in nosilec številnih državnih odlikovanj in družbenih priznanj. Vseskozi se je javno zavzemal za resnično podobo NOB in aktivno sodeloval v Zvezi borcev.
Bil je več kot 20 let predsednik Mestne zveze združenj borcev za vrednote NOB Ljubljana in s svojim delovanjem pripomogel, kljub neprijaznim družbenim razmeram, uspešno sooblikovati podobo in aktivnost Zveze borcev v Ljubljani in Sloveniji.

Žalna seja v njegov spomin bo v četrtek, 8. avgusta 2019, ob 10. uri v sejni sobi Zveze, Einspielerjeva 6, Ljubljana
(II. nadstropje)

Vabim člane predsedstva, sveta ZB, njegove prijatelje, tovariše in sorodnike, da se mu skupaj zahvalimo za vse kar je bil in kar nam je dal.

Slava njegovemu spominu!

PREDSEDNIK
Tit Turnšek

V Ljubljani, 2. avgusta 2019