Jože Florijančič

Besedilo in foto: Stojan Pertovt

Partizanske in druge domoljubne pesmi iz otroških grl so se razlegale ob spomeniku padlim partizanom na tukajšnjem pokopališču na tradicionalni slovesnosti v spomin na borce 1. bataljona Cankarjeve brigade in druge partizane, padle v bojih v okolici Dolža, ter v spomin na nepozabnega komandanta Cankarjeve brigade, domačina Alojza Dragana, ki je padel v zadnjih mesecih vojne.

Udeležence je na začetku pozdravil predsednik krajevne organizacije ZB, Franci Kuzma. Slavnostni govornik Jože Florijančič, predsednik ZZB Novo mesto, pa je spomnil na neuspeli poskus nemških in domačih esesovcev, da bi 1. aprila 1944 z veliko premočjo obkolili in uničili ves bataljon Cankarjeve brigade na bližnjih Selih. Drugi del svojega izvajanja je posvetil liku komandanta Dragana. Slovesnost je poudarilo 10 navzočih praporov in oddelek novomeške spominske čete pod poveljstvom Ivana Petančiča – Iča.

Delegacija skupnosti borcev Cankarjeve brigade je k spomeniku položila lovorov venec in prižgala svečo na grobu komandanta Dragana. Slovesnost je, kot je že tradicija, organiziralo Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto skupaj s svojo krajevno organizacijo Stopiče. Član slednje, Aleš Kirn, je tudi vodil prireditev.