Koprivnik: ZZB za vrednote NOB  Kočevje z odborom skupnosti borcev XVIII. divizije NOV in borci VIII. Levstikove brigade, X. ljubljanske brigade in Občina Kočevje, vabijo na spominsko svečanost ob 72. obletnici zmagovitih bojev okrog Koprivnika pri obrambi Bele Krajine in ob 74. obletnici roške ofenzive. Prireditev bo v soboto, 24. septembra, ob 11. uri v Koprivniku pri Kočevju. Po svečanosti bo tovariško srečanje