Neznanci so odstranili spominsko ploščo na spomeniku pri Zelenaku blizu HE Fužine. Spomenik je postavljen med Selom in Trebijo oziroma HE Fužine, med potokom Poljanska Sora nad cesto in je precej slabo viden.Besedilo na spomeniku oz. odstranjeni plošči se glasi: Poljanska četa I. grupe odredov slovenske partizanske vojske je dne 19. 6. 1942 v Zelenakovi grapi napadla in uničila nemški avtobus in ubila 3 nemške orožnike. Žirovska in Poljanska četa Gorenjskega odreda pa sta dne 5.  5. 1943 v Maherjevi grapi napadli in uničili dvoje nemških policijskih vozil in ubili 6 nemških policistov. /1988  KS Trebija. Od spomenika je ostal samo kamnit podstavek, neznanci so odstranili ploščo. Spomenik je registriran na http://www.geopedia.si/#T105_F14705:440_x432254.0115_y101860.859_s14_b4.