SKD Slavec,  VZPI- ANPI  Ricmanje –Log in Občina Dolina pri Trstu vabijo na spominsko svečanostob 70. obletnici postavitve spomenika NOB. Prireditev bo v nedeljo, 6. novembra ob 15. uri s polaganjem vencev pri spomeniku na vaškem pokopališču v Ricmanjih.

Ob 16. uri pa se bo v Kulturnem domu v Ricmanjih začel kulturni program, ki ga bodo oblikovali učenci COŠ I. T. Zamejski – Ricmanje, Mešani pevski zbor Slovenec Ricmanje – Boršt, Pihalni orkester Ricmanje, glasbenik Drago Mislej-Mef in recitatorke Gaja Guerrini, Julija Coretti-Komar-Kartova, Urška Novak, Tasha Vescovo. Slavnostni govornik bo prof. dr. Jože Pirjevec