Polaganje vencev v Ljubljani

Ponedeljek, 30. 10. 2017:

ob 8.45 pri grobnici narodnih herojev v Ljubljani, park ob parlamentu,

ob 9.40 pri Kostnici žrtvam prve svetovne vojne in judenburškim žrtvam (Žale),

ob 10.15 pri osrednjem spomeniku padlih borcev in talcev (Žale),

ob 10.50 Gramozna jama – polaganje cvetja,

ob 11.15 pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo 1991 (Žale).

Sreda, 1. 11. 2017, ob 10. uri pri grobnici na Urhu.

Avtobus bo ob 9. uri odpeljal izpred dvorane Tivoli. Prijave sprejemajo na telefonski številki 01/432-52-41.

ZZB Črnuče: petek, 27. oktobra, ob 11. uri pred Kraljevo domačijo v Podgorici, nato pa pred OŠ v Dragomlju pred spomenikom Rezke Dragar.

ZZB NOB Maribor

Ponedeljek, 30. oktobra 2017:

ob 9. uri pri spomeniku Franca Rozmana – Staneta v Vojašnici generala Maistra,

ob 10. uri komemoracija na Ledini,

ob 12. uri ob obeležju žrtvam agresije na Slovenijo leta 91, Ljubljanska 23, in nato pred spomenikom Slavi Klavori v Parku mladih,

ob 13. uri ob grobu generala Maistra na pokopališču Pobrežje,

ob 17.40 ob spomeniku borcev za severno mejo, Maistrova ulica,

ob 17.45 pri spomeniku generalu Maistru, Maistrov trg,

ob 18. uri osrednja komemoracija pri spomeniku talcev, Ulica talcev. Po končani slovesnosti bodo delegacije položile še venec ob spominskem obeležju v notranjosti zaporov.


Sreda, 1. novembra, 2017:

ob 10. uri na partizanskem grobišču na pobreškem pokopališču v Mariboru; po slovesnosti bodo delegacije skupaj z rusko delegacijo položile še vence na grobišče padlim v prvi svetovni vojni in na grobišče sovjetskih vojakov.

 

Gradec, Avstrija: udeležba delegacija Mestne občine Maribor, Mestne občine Celje ter predstavnikov ZB NOB iz Celja in Maribora na komemorativnih slovesnosti. Ob 9. uri bo slovesnost ob spominski plošči v prostorih graškega sodišča; ob 10. uri bo osrednja komemoracija na osrednjem pokopališču v Gradcu.

 

ZZB Maribor – odbori ZB in KS

Petek, 27. oktobra 2017:

ob 9. uri: pri spomeniku padlim športnikom pred ŠD Branik v Mladinski ulici,

ob 10. uri pri spomeniku na starem radvanjskem pokopališču,

ob 11. uri pri spomeniku ustreljenim borcem in talcem v Dobrovcah,

ob 11.30 pri spomeniku padlim borcem pred OŠ v Račah,

ob 11.30 pred spomenikom NOB na pokopališču v Lovrencu na Pohorju,

ob 12. uri pred spominsko ploščo na OŠ Maksa Durjave v Mariboru,

ob 12. uri pri osrednjem spomeniku NOB pred OŠ v Framu,

ob 12.15 pred spomenikom žrtvam fašizma pred OŠ v Miklavžu,

ob 16. uri pri spomeniku NOB v Limbušu.

Ponedeljek, 30. oktobra 2017:

ob 10. uri pri ZD na Pobrežju.

 

ZZB za vrednote NOB Celje

 

Stari pisker: na dvorišču Starega piskra, v petek, 27. oktobra, ob 11. uri,

Golovec: ob grobnici herojev v petek, 27. oktobra, ob 13. uri,

Gradec: sreda, 1. novembra, ob 11. uri (delegacija Mestne občine Celje),

KO Trnovlje: pri spominski plošči gasilskega doma, v četrtek, 26. oktobra, ob 16. uri,

KO Ljubečna: pri spominski plošči pri Domu krajanov, v četrtek, 26. oktobra, ob 18. uri,

KO Škofja vas: pri spomeniku na igrišču v četrtek, 26. oktobra, ob 17. uri,

KO Dečkovo naselje: v sredo, 25. oktobra, ob 10. uri pri spomeniku I. K. Efenka pri IV. osnovni šoli,

KO Hudinja: pri spomeniku pri OŠ Hudinja, v petek, 27. oktobra, ob 11. uri,

KO Šmartno v Rožni dolini, v petek, 27. oktobra, ob 10.30 pri spomeniku pri kulturnem domu,

KO Tone Grčar Zagrad: v petek, 27. oktobra, ob 11. uri pri spominski plošči OŠ Frana Krajnca Polule,

KO Medlog: pri gasilskem domu Babno v ponedeljek, 23. oktobra, ob 15. uri,

KO Štore: v petek, 27. oktobra, ob 12. uri na Lipi pri osnovni šoli,

v torek, 30. oktobra, ob 15. uri na Svetini in ob 17. uri na Kompolah pri Ocvirkovih.

 

ZZB NOB Kranj

Četrtek, 26. oktobra 2017:

Mavčiče: ob 11.15 pri spomeniku na pokopališču,

Stražišče: ob 16. uri v spominskem parku,

Naklo: ob 16. uri pri spomeniku sredi vasi,

Duplje: ob 17. uri pri spomeniku NOB pri osnovni šoli.

 

Petek, 27. oktobra 2017:

Vodovodni stolp: ob 10. uri pri Šorlijevem mlinu,

Primskovo: ob 11. uri pri spomeniku ob Osnovni šoli,

Britof – Predoslje: ob 16. uri pri spomeniku na pokopališču,

Kokrica: ob 16. uri na pokopališču,

Besnica – Podblica: ob 17. uri pri grobišču na pokopališču v Zg. Besnici,

Preddvor: ob 17. uri na pokopališču.

 

Komemoracija na mestnem pokopališču v Kranju bo ob 16. uri.

 

Nedelja, 29. oktobra 2017:

Goriče: ob 11. uri pri osrednjem spomeniku.

Ponedeljek, 30. oktobra 2017:

ob 16. uri pri obeležju padlih in žrtev na Domu borcev v Škofji Loki, Kidričeva 1.

Torek, 31. oktobra 2017:

 Cerklje: ob 11. uri pri osrednjem spomeniku NOB.

Sreda, 1. novembra 2017:

Žabnica: ob 10. uri pri osrednjem spomeniku NOB,

Šenčur: ob 11. uri pri osrednjem spomeniku,

Draga:  ob 10. uri,

Begunje: ob 11. uri.


ZZB NOB Jesenice:

27. oktobra (petek) ob 12.15 pri spomeniku NOB v Krajevni skupnosti Blejska Dobrava,

1. novembra ob 9.  uri, Jesenice, v Spominskem parku na Plavžu, ob 10. uri Koroška Bela, v Parku talcev, ob 15. uri Planina pod Golico pri spomeniku, ob 11. uri v brezovem gaju na pokopališču v Krajevni skupnosti Blejska Dobrava.

 

ZZB NOB Žirovnica

1. november 2017 (sreda): ob 14. uri, na pokopališču na Breznici

 

ZZB NOB Kočevje:

27. 10. 2017 (petek): ob 13. uri; na pokopališču v Fari na Kostelu, 28. 10. 2017 (sobota) ob 18. uri v Predgradu, 29. 10. 2017 (nedelja), bo polaganje cvetja v Osilnici pri spomeniku žrtvam vojne, v Dragi pri spomeniku žrtvam Dragarske doline, v Kočevski Reki pri spominski grobnici, v Livoldu pri spomeniku padlim za svobodo,

1. 11. 2017 (sreda) ob 8.30 v parku Narodnih herojev, ob 9. uri pri spomeniku na Rudniku, ob 9. uri v Stari Cerkvi pri spomeniku žrtvam padlim za svobodo in ob 10. uri v spominskem parku na pokopališču v Kočevju.