Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje obvešča občane Občin Šentrupert, Trebnje, Mirna  in Mokronog-Trebelno da bodo:

  • Občinska organizacija ZB za vrednote NOB Šentrupert organizirala ŽALNO  SLOVESNOST ob dnevu spomina na mrtve  v TOREK, 31. oktobra, OB 9. 00 URI PRI SPOMENIKU NOB V ŠENTRUPERTU;

  • Občinska organizacija ZB za vrednote NOB Mirna organizirala ŽALNO  SLOVESNOST ob dnevu spomina na mrtve  v TOREK, 31. oktobra, OB 10.30 URI PRI SPOMENIKU NOB NA ROJAH – MIRNA;

 

  • Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Velika Loka organizirala ŽALNO SLOVESNOST ob dnevu spomina na mrtve  v  TOREK 31. oktobra, OB 16.00 URI  NA POKOPALIŠČU  NA ČATEŽU;

 

  • Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Trebnje organizirala ŽALNO SLOVESNOST ob dnevu spomina na mrtve v TOREK 31. oktobra, OB 15.00  URI PRI SPOMENIKU NOB V SPOMINSKEM PARKU TREBNJE;

 

  • Občinska organizacija ZB za vrednote NOB Mokronog organizirala ŽALNO  SLOVESNOST ob dnevu spomina na mrtve  v SREDO, 1. novembra, OB 9.30  URI PRI POKOPALIŠČU V MOKRONOGU.

 

  • Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Dobrnič organizira ŽALNO SLOVESNOST ob dnevu spomina na mrtve v PETEK 27. oktobra, ob 15.00 URI PRI GROBIŠČU NA MARNICAH.

 

Pri vseh žalnih slovesnostih bo izveden tudi krajši kulturni program.