Festival za tretje življenjsko obdobje je letos v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal od 1. do 3. oktobra. Kot vsako leto do zdaj je ZZB za vrednote NOB Slovenije sodelovala na festivalu z razstavnim prostorom, tudi letos pa smo pripravili okroglo mizo, ki smo jo poimenovali Potovanje po rdeči niti zgodovine v prihodnost.

Okroglo mizo smo posvetili nalogam in izzivom, ki bi jim morala naša država posvečati veliko več pozornosti kot do zdaj, če želimo obstati in napredovati kot učinkovita, sodobna, solidarna in ljudem prijazna družba. Glavna pozornost bo namenjena področju kulture v najširšem smislu in skrbi za jezik, izobraževanju in znanosti ter možnostim za delo, zlasti mladih izobraženih, ter odgovornemu odnosu vseh in vsakogar za naravno okolje. Večina teh področij je bila neločljiva sestavina že v delovanju Osvobodilne fronte slovenskega naroda v času NOB in so ključnega pomena tudi za prihodnost našega naroda.

Na okrogli mizi so sodelovali prof. dr. Andrej Kirn, prof. Branka Bezeljak, Jošt Vadnjal in Primož Siter, vodil pa jo je Aljaž Verhovnik, generalni sekretar ZB Slovenije.

Besedilo: Metka Mencej, foto: Janez Alič