Predsednik Marijan Križman predal Listino ZZB NOB Slovenije Sonji Vrščaj

Eno izmed petih Listin ZZB NOB Slovenije, kot najvišjega priznanja za osebni prispevek k resnici narodnoosvobodilnega boja, ki jih je predsedstvo ZZB NOB Slovenije podelilo letos na na razširjeni seji predsedstva, 22. junija, ob 80. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda, je prejela tudi Sonja Vrščaj, preživela taboriščnica uničevalnega taborišča Auschwitz Birkenau. Ker priznanja zaradi odsotnosti ni mogla prevzeti na podelitvi, ga je prejela na seji predsedstva osrednje borčevske organizacije, 7. septembra 2021.
Listino je Sonji Vrščaj predal predsednik ZZB NOB Slovenije Marijan Križman, ki je ob te priložnosti dejal: »Bila je udeleženka narodnoosvobodilnega boja od leta 1943, zaprta v zloglasnem taborišču Auschwitz Birkenau, vsa leta po vojni je bila tudi dejavna družbenopolitična delavka. V Zvezi borcev deluje od leta 1988. Bila je organizatorka prvega srečanja primorskih taboriščnic in taboriščnikov Auschwitza v Portorožu v osemdesetih letih prejšnega stoletja, bila je dolgoletna predsednica taboriščnega odbora Auschwitz, pobudnica postavitve slovenske spominske plošče v koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau in avtorica brošure o primorskih taboriščnicah in taboriščnikih v Auschwitzu.
Vsa leta sodelovanja v Zvezi borcev je ob izjemni predanosti izročilom NOB trezno in požrtvovalno opravljala vse naloge v okviru svojih vsakokratnih funkcij. Še vedno pri svojih 95
letih na mlade prenaša vrednote NOB in jim nenehno polaga na srce: »Imejte radi svojo domovino, cenite svobodo in spoštujte svoj jezik.«
Nenehno si prizadeva za ureditev slovenske spominske sobe v nekdanjem taborišču Auschwitz, se udeležuje predavanj mladim po srednjih šolah, prenaša vrednote NOB tudi v tujini (Španija) in se udeležuje obiskov srednješolcev v nekdanjem taborišču Auschwitz. Z vsem svojim delom je pomembno sooblikovala podobo in delovanje Zveze borcev v Ljubljani, Sloveniji in mednarodnem okolju.

Jani Alič