»Partizanske smučine Cerkno – 45« preložene

Prvotno predlagan termin 30. januar 2021 se preloži na konec februarja ali začetek marca, o čemer se dokončno dogovori na naslednji seji Organizacijskega odbora dne 9. februarja 2021, ko bo slika že bolj jasna. Možen termin za izvedbo tekmovanja je 5. marec 2021. S tem predlogom Nika Zajca in Mitje Jankoviča so se strinjali vsi prisotni, kakor tudi, da je o preložitvi tekme za nedoločen čas potrebno obvestiti vse tiste, ki so jim že bila poslana vabila s pripombo, da bodo končno informacijo o njej prejeli takoj po seji odbora dne 9. februarja 2021.
Razmišljalo se je o eventualni obeležitvi predvidenega dogodka na enem izmed primernih mest. Na smučišču ali pri spomeniku na Brdcah s spoštljivim polaganjem venca ob spominski prireditvi dne 27. januarja 2021. Bojan Režun je predlagal, da se ta namera opusti glede na to, da za tekme »Partizanskih smučin« v Cerknem ni postavljenega nobenega obeležja, ni primernega kraja, kjer bi se lahko sestali in opravili to spominsko gesto. Predlagal je, da se ta pobuda eventualno izvede samo v primeru, da letošnje tekme ne bo mogoče izvesti v kasnejšem terminu.
Ob spomeniku 47. padlim na Brdcah bo komemoracija na spominski dan dogodka, tj. 27. januarja 2021, ki pa se je bo lahko zaradi epidemije udeležila le peščica, saj so pogoji gibanja zelo strogi. Dogovorjeno je bilo, da v nobenem primeru ne bi prepletali spominske slovesnosti z omenjanjem Partizanskih smučin. Po predlogu Nika Zajca in Mitje Dežela, da spominske slovesnosti in tekem Partizanskih smučin ne bi bilo dobro kakorkoli združevati je bil sprejet predlog, da bi se v primeru odpovedi tekmovanja, pripravilo simbolično zaključno srečanje na smučišču. Marija Hvala je dala pobudo, ki je bila takoj sprejeta, da se o tem obvesti tudi širšo javnost preko medijev. Dokončna odločitev o eventualni tekmi bo sprejeta na naslednji seji odbora, ko bodo razmere bolj jasne in bo slika splošnega stanja drugačna, kar podpirajo Anton Pozvek in vsi ostali člani.

Predsednik organizacijskega odbora Miha Butara