OBVESTILO ZA JAVNOST

Mednarodna konferenca o napadu fašistične Italije na Jugoslavijo/Slovenijo 1941. leta

V letošnjem letu bomo v Sloveniji in mednarodnih okvirih obeleževali na različne načine obletnice dogodkov pred 80. leti, ki so povezani z začetkom 2. svetovne vojne. V Sloveniji se bomo še posebej spomnili ustanovitve OF, seveda pa se bomo ob tem spomnili tudi napada nemških, italijanskih in madžarskih okupatorjev na Jugoslavijo.

V okviru v minulem letu še okrepljenega sodelovanja z ANPI v Italiji smo skupaj obravnavali več pobud v zvezi z obeleževanjem pomena in spomina na dogajanja pred in med 2. svetovno vojno ter tudi sprejeli več konkretnih delovnih dogovorov. V ZZB za vrednote NOB v Sloveniji smo v tem okviru tudi posebej podprli pobudo o organizaciji mednarodne konference o napadu fašistične Italije na Jugoslavijo, ki bi jo pripravilo vodstvo ANPI. Še posebej, ker bi to bil pomemben prispevek k razkrivanju sicer znanih zgodovinskih dejstev, ki so v Italiji kar prikrivana, zamolčevana in še vse prepogosto potvarjana tudi do današnjih dni – tudi v zvezi s fojbami, osvobajanjem Trsta in seveda kdo je koga napadel, okupiral in skušal na svojem okupiranem območju do kraja in v celoti obvladati slovenski narod z najhujšim terorjem. Konferenca ima še poseben pomen, ker bo organizirana tako rekoč na predvečer obeleževanja državnega praznika v Italiji – spominskega dneva v spomin na fojbe.

ZZB za vrednote NOB Slovenije je aktivno sodelovala pri pripravah konference.
Mednarodna konferenca bo v sedanjih epidemioloških razmerah izvedena v video obliki, 19. januarja ob 15:30 uri in bo za javnost dosegljiva na uradni Facebook strani ANPI.

Na konferenci bodo uvodoma spregovorili predsedniki ANPI, ZZB NOB Slovenije in Zveze antifašističnih borcev Hrvaške, uvodni referent bo Boris Pahor, referenti pa bodo iz Italije, Hrvaške in Slovenije: dr. B. Klavdjan, Raziskovalno središče Koper in dr. Jože Pirjevec.

Marijan Križman
Predsednik ZZB NOB Slovenije