Italijanske vojaške enote so 11. aprila 1941 prestopile rapalsko mejo in zasedle del ozemlja nekdanje Dravske banovine v Kraljevini Jugoslaviji, vključno z glavnim mestom banovine, Ljubljano. Dobrodošlico so jim izrekli predstavniki Narodnega sveta, ki jih je vodil dr. Marko Natlačen. Poleg dobrodošlice vojaškim enotam so poslali tudi zahvalno pismo Mussoliniju in italijanskemu kralju.
Z dekretom italijanskega kralja Viktorja Emanuela III. je bila 3. maja 1941 ustanovljena Ljubljanska pokrajina (Provincia di Lubiana) kot nova pokrajina v Kraljevini Italiji. Vojaški poveljnik pokrajine je postal italijanski general Mario Robotti, visoki komisar pa Emilio Grazioli. V Ljubljanski pokrajini je okupator ustanovil pomožne vojaške enote MVAC, ki jih je vodil nekdanji ban Dravske banovine dr. Marko Natlačen.
Ko je 22. junija 1941 Osvobodilna fronta razglasila oboroženi boj proti okupatorju in so se začeli vrstiti napadi na okupatorsko italijansko vojsko in njihove domače pomagače, je začel okupator z nasiljem proti slovenskemu prebivalstvu. Med drugim so v Gramozni jami pri Žalah v Ljubljani začeli streljati talce. Od 7. februarja 1942 do 10. julija 1943 so na tem mestu ustrelili več kot 185 talcev, ljudi slovenske narodnosti, ki jim niso sodili, kaj šele dokazali kakršno koli krivdo.
13. oktobra 1942 je Varnostno-obveščevalna služba OF izvedla atentat na dr. Natlačena. V njegovi hiši na Zrinjskega ulici (danes je to Ulica talcev) v Ljubljani ga je ustrelil narodni heroj Franc Stadler – Pepe. Še istega dne so italijanski vojaki po ukazu generala Maria Robottija v bližini Natlačenove hiše ustrelili 24 talcev, večinoma nič hudega slutečih mimoidočih, katerih edina skupna značilnost je bila, da so bili Slovenci.
General Robotti je bil po vojni v Jugoslaviji razglašen za vojnega zločinca. V povojni Republiki Italiji je mirno živel do konca svojih dni, tako kot še mnogo drugih vojnih zločincev italijanske narodnosti, ki so svoje zločinsko delo opravljali zunaj meja Italije. Republika Italija ni sodila nobenemu od njih.

Miloš Lozič, Nova Gorica