V Pokrajinskem muzeju v Kočevju so ob prazniku Občine Kočevje predstavili knjigo z naslovom Franc Ožbolt – življenje in pesmi avtorja Jadrana Ožbolta, sina Franca Ožbolta. Knjiga je sestavljena iz očetovih spominov, predvsem pa iz njegovih osebnih zapisov, ki jih je sin zbral in uredil. Nastala je publikacija, iz katere je razvidno, da je na Franca Ožbolta v največji meri vplivalo predvojno in medvojno obdobje, ko je prišla svoboda, pa delovni zanos za graditev domovine. V tem obdobju je bil v polni meri vključen v neprizanesljiv boj za ureditev narodnostnega in socialnega vprašanja in za izgon okupatorjev, kar je pomenilo zastaviti svoje življenje. Franc Ožbolt je bil borec v partizanskih enotah in aktivist Osvobodilne fronte. A ni bil le aktivist OF, partizan in brigadir pri obnovi porušene domovine, ampak je pisal tudi pesmi, nekaj je celo uglasbenih. Naj omenim samo dve: Slovenski pionirji (pionirska himna) in Mojemu mestu (Kočevju), ki jo je na predstavitvi knjige zapel pevski zbor Svoboda iz Kočevja.

Poleg avtorja Jadrana Ožbolta, ki je opravil glavnino dela, sta k izdaji knjige pripomogla tudi Vesna Jerbič Perko, direktorica Pokrajinskega muzeja v Kočevje, in Aleš Škaper, ki je besedilo pripravil za tisk. Na predstavitvi je sodeloval Pevski zbor Svoboda iz Kočevja, zbrane pa je nagovoril tudi Predrag Baković, podžupan občine Kočevje.

Z izdajo omenjene knjige je ZZB NOB Kočevje izpolnila zastavljeni program za letos. Vanj smo napisali, da bomo sredstva za natis knjige zbrali z donacijami, prispevki podjetij in občin, ki jih pokriva naše ZZB. Res nam je sredstva uspelo zbrati, zato se ob tej priložnosti vsem zahvaljujem za njihov prispevek.