Limbarska gora: med množico obiskovalcev so bili tudi pohodniki

 

Gradimo prihodnost na izkušnjah preteklosti

»Na tem mestu je bila preoblikovana Šlandrova brigada. Zato smo danes tukaj mi. Zakaj občina sodeluje pri slovesnosti in srečanju? Odgovor bi našli v ljudeh, ki so se bojevali proti sovražniku. Ne gre za to, da bi poveličevali preteklost in partizanstvo ter s prstom kazali na nasprotno stran. Gre le za to, da priznamo spoštovanje ljudem, ki so bili dovolj močni, da so zdržali skoraj nemogoče, in zato jih spoštuje ves svet. Da, ostali so na svoji zemlji.«

 BESEDILO IN FOTO: Jožica Hribar

Limbarska gora

S temi besedami je župan Moravč Ivan Rebolj nagovoril udeležence spominske slovesnosti ob obnovljenem spomeniku na Trdinovi domačiji na Limbarski gori. Na tej domačiji je bila namreč 30. septembra 1943 preoblikovana Šlandrova brigada, ki je bila ustanovljena 6. avgusta 1943 na Šipku nad Lukovico in je bila tedaj prva večja odporniška enota v velikem nemškem rajhu. Komandant brigade ob ustanovitvi je bil Janko Sekirnik Simon, načelnik štaba Franc Poglajen Krajnc, komisar pa Mitja Ribičič Ciril.

Rebolj je poudaril, da imajo v občini Moravče petnajst spomenikov in vsak od njih govori o hudih bojih, streljanju, požigu in izseljevanju, o nasilju, povzročenem domačinom, Slovencem, Moravčanom. »Na Mohorju je bila že leta 1941 bitka, vendar je partizanom uspel preboj. Leta 1942 so v Hrastniku Nemci zažgali devet domačinov, požgali so vas, ostale vaščane pa izselili. V letu 1943 je bila velika hajka na Murovici, številni partizani so padli, požganih je bila večina hiš pod Grmačami. Tudi v Moravčah so leta 1943 ustrelili sedem talcev. V istem letu je bila pri Osolet pokrajinska konferenca Komunistične partije Slovenije. Nad Češnjicami so bili tik pred koncem vojne, 21. aprila 1945, pobiti štirje aktivisti. V moravškem parku pa stoji spomenik našemu heroju Jožetu Klanjšku – Vasji. Na tem območju je delovala Mengeško-moravške četa, naši kraji so bili na poti, kjer so potekali premiki brigad, med drugim tudi Šlandrove iz Štajerske na Dolenjsko. Veliko naših ljudi je odšlo v partizane, veliko jih je bilo izseljenih, v zaporih, številni so umrli. Vsem tem ljudem smo dolžni spomin za vedno,« je med drugim poudaril Ivan Rebolj.

Slavnostni govornik je bil načelnik operativnega štaba Šlandrove brigade, Franc Sever – Franta, ki je poudaril, da je bila »Moravška dolina z operativnim območjem Kamnik, Tuhinjska dolina, Vransko, Trbovlje, Litija in Domžale mati in zibelka OF in NOB za Štajersko in Koroško, vse do naših etičnih meja, pa tudi za Prekmurje in Kozjansko«. Mlajšim obiskovalcem, ki jih je bilo na prireditvi veliko, pa je Franta položil na srce: »Imejte se radi in imejte radi svojo domovino, pomagajte ji k uspehu, ohranjajte vrednote naše zgodovine, ljubite življenje in vztrajajte v pokončnosti.«

Več lahko preberete v tiskani izdaji revije.