Konec druge svetovne vojne je ob pomoči enot III. ukrajinske fronte pod poveljstvom maršala Rdeče armade Fjodora Ivanoviča Tolbuhina skrajno levo oziroma južno krilo njegove fronte sodelovalo pri osvobajanju Vojvodine in po zavzetju celotne Madžarske je prišlo na vrsto Prekmurje. Vse do reke Mure in rečice Kučnice so v drugi polovici marca 1945 prišle enote 84. in 113. pehotne divizije, 61. in 73. pehotne gardijske divizije iz sestava 57. armade tedanje sovjetske Rdeče armade. Za frontno črto Radgona – Ženavci je bila v krajih Serdica in Ocinje, v današnji Občini Rogašovci na Goričkem v Prekmurju, tedaj organizirana vojaška bolnica za vojake in oficirje iz sestava 113. pehotne divizije in 73. gardske divizije Rdeče armade. Ranjenci in domačini so jo poznali pod imenom »Mali Monošter«. V bližini te bolnice naj bi zakopali okrog 140 umrlih vojakov in oficirjev, ki so jim postavili spominsko obeležje. Po prekopu pokojnih na pokopališče v Murski Soboti je bilo leta 1955 spominsko obeležje odstranjeno. Toda leta 1995 so aktivisti domačega turističnega društva ohranjeno spominsko obeležje postavili na prejšnje mesto in leta 2005 je bilo obeležje s skupnim prispevkom Občine Rogašovci, Fundacije Franc Rozman Stane, Veleposlaništva Ruske federacije ter nekaterih posameznikov, obnovljeno. Letos pa je Občina Rogašovci okolje spominskega obeležja uredila povsem na novo.

Pri tem obeležju je vsako leto spominska slovesnost in tako je bilo tudi letos 7. maja. Udeležili so se ga predstavniki krajevnih združenj ZB za vrednote NOB Rogašovci, Puconci, Bodonci, Murska Sobota in Radenci s praporščaki, Policijskega veteranskega društva Sever in Združenja veteranov vojne za Slovenijo 1991, nagovor pa je imel tajnik Krajevne organizacije ZZB za vrednote NOB Rogašovci Milan Gaber. V kulturnem programu je zapel trio Društva upokojencev Rogašovci, recitirala sta osnovnošolca Ana Benkič in Sebastjan Gomboc, slavnostni govornik pa je bil župan Občine Rogašovci Edvard Mihalič (na fotografiji). Skupaj z vodjo konzularnega oddelka Veleposlaništva Ruske federacije v Ljubljani, Aleksejem Abramovim sta položila venec k spominskemu obeležju. Aleksej Abramov je ob tej priložnosti županu Edvardu Mihaliču pripel na prsi odlikovanje »100-letnica ruske kapelice pod Vršičem«, sledilo je družabno srečanje.