Besedilo: Aljaž Verhovnik

Premier dr. Miro Cerar je v torek, 10. aprila 2018, sprejel delegacijo KoDVOS – Koordinacijo domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Uvodno predstavitev je podal predsedujoči KoDVOS Ladislav Lipič iz Združenja veteranov vojne za Slovenijo.V imenu ZZB NOB Slovenije se je srečanja udeležil generalni sekretar Aljaž Verhovnik. Izpostavil je nekaj ključnih vsebin za Zvezo borcev. To so krepitev tematike NOB v slovenskem šolskem sistemu, problematiko sistemske neurejenosti varstvenega režima spomenikov in obeležij NOB ter ignoranca države do te problematike. Izpostavljeno je bilo tudi pričakovanje sprejema sprememb Zakona o državnih praznikih, v katerem bi se državni praznik »vrnitev« Primorske po novem imenoval »priključitev«, prav tako pa tudi sprememb in dopolnitev Zakona o vojnih veteranih. Oba zakona sta bila namreč pripeljana v proceduro Državnega zbora. Premier Cerar je bil informiran tudi o pobudi Zveze borcev za prepoved nacifašističnih simbolov. Verhovnik je premierja obvestil tudi o tem, da Zveza borcev Slovenije kot največja in najstarejša veteranska organizacija v Sloveniji letos praznuje 70. obletnico neprekinjenega delovanja.