adp-kristan-malaDr. Ivan Kristan, ustavni pravnik in prvi predsednik Državnega sveta je izdal novo knjigo z naslovom Osamosvajanje Slovenije in ADP, pogled z Dunaja in iz Ljubljane. V knjigi je poudarek na osamosvojitvi s časovno točno določenim datumom, ki je 25. junij 1991. V knjigi je tudi zajeto nasledstvo Slovenije po Jugoslaviji glede Avstrijske državne pogodbe (ADP). V knjigi avtor opozori na dogajanje v zvezi z notifikacijo, saj bi osamosvajanje brez te ostalo samo politična parola za predvolilno propagando. Če je v prvi knjigi z naslovom Osamosvajanje Slovenije: pogled iz Ljubljane in Beograda avtor predstavil pogled na osamosvajanje iz Beograda, je tukaj v osredju pogled z Dunaja, kar pomeni da je osrednje vprašanje knjige nasledstvo ADP.

Knjiga je nastala kot izraz protesta proti neprofesionalnemu odnosu profesionalnega kadra na zunanjem ministrstvu do vprašanja v zvezi z ADP. Notifikacija te pogodbe je pomembno ustavnopravno vprašanje, saj je potrebna za prevzem suverenega položaja Slovenije v razmerju do Avstrije, kakršnega je imela na podlagi te pogodbe Jugoslavija. Z notifikacijo bo torej dosežena polna državna osamosvojitev Slovenije, piše avtor. Knjiga je razdeljena na dva dela: v prvem delu je zgoščeno obravnavan razvoj slovenske države v petih obdobjih, navedeni so akti, ki so neposredno privedli so osamosvojitve 25. junija 1991. Drugi del knjiga pa je posvečen poosamosvojitvenemu razvoju in dogajanju po 25. juniju 1991.