Stoti rojstni dan Andreane Družine – Olge

Andreana Družina – Olga je 26. januarja praznovala 100. rojstni dan. Rodila se je v Trstu. Zatem jer družina živela v Ljubljani, na Sušaku in v predmestju Zagreba. Pred ustaši je iz Zagreba pobegniola v Ljubljano in kot aktivistka OF leta 1942 odšla v partizane, v Dolomitski odred. Nato se je kot borka bojevala v Šercerjevi brigadi, 15. diviziji in VII. korpusu. V borbah je bila petkrat težko ranjena, vendar se je vedno vračala v bojne enote. Bila je ena najhrabrejših žensk v NOB. 21. julija 1953 je bila proglašena za narodno herojinjo Jugoslavije in je edina še živeča narodna herojinja na območju nekdanje Jugoslavije.
Ob njenem visokem jubileju so jo v Domu upokojencev v Logatcu obiskali tudi predstavniki slovenske borčevske organizacije na čelu s predsednikom Marijanom Križmanom in ji voščila vse dobro ob njenem rojstnem dnevu. (Foto: arhiv Svobodne besede)