Savin Jogan, predsednik Društva TIGR Primorske, na slovesnosti ob 90-letnici TIGR-a v Ajdovščini, 26. oktobra 2017

 

V jubilejnem letu, ob devetdesetletnici ustanovitve protifašistične organizacije TIGR takratne Julijske krajine, h katere spominu in uveljavljanju njenih temeljnih izročil je obrnjeno celotno delovanje našega Društva TIGR Primorske, smo oblikovali obsežen ter raznovrsten program. Njegov osrednji del se je pričel uresničevati s polaganjem vencev na mestu ustanovitve organizacije TIGR na Nanosu (maja) ter nadaljeval z že tradicionalnim pietetnim kulturnim programom ob trenutku ustrelitve bazoviških junakov – 6. septembra ob 6.43 na bazoviški gmajni. Vključuje pa še številna srečanja, okrogle mize, pogovore, predavanja, kulturne in medijske dogodke.

Katere vrednote, poudarki iz tega odmevnega  gibanja v slovenski zgodovini so v žarišču naših današnjih prizadevanj in delovanja?

Prvič: enotnost, ki se kaže v dejstvu, da so se z ustanovitvijo Tigra septembra ali oktobra 1927 posamične oblike odpora fašističnemu zatiranju povezale v enoten tok, v usklajeno in tesno prepleteno delovanje vseh narodnostno zavednih in demokratično naprednih sil.

Drugič, jasen in premišljen program delovanja te organizacije, ki je vključeval: odločno tudi oboroženo nastopanje zoper fašizem, z razčlenjenimi metodami delovanja in trdno ilegalno organiziranostjo; ukrepe za ohranjanje, uveljavljanje in razvoj naroda, njegove kulture in jezika; in slednjič: zahteve za uveljavljanje nekaterih socialnih ukrepov – za  dostojanstvo ter temeljne pogoje za delo in pošteno plačilo,  preprečitev razlaščanja slovenske zemlje in prisilnega izseljevanja.

Šlo je torej za odločen in vztrajen tigrovski boj za svobodo in kruh.

Kljub ilegalni organiziranosti, ki  je omogočala udarnost organizacije, pa ta ni bila ločena od ljudi, ki so trpeli pod fašizmom; vsi so vedeli, da obstaja sila, ki se bojuje zoper tujčevo nasilje, nudili so članom zatočišče in se veselili ob njenih uspešnih akcijah. Boj Tigra, povezanega tudi z Zborom svečenikov sv. Pavla in drugimi skupinami v enakih prizadevanjih, torej že od začetka ni bil naloga nekakšne skrivnostne klike, temveč  stvar celotne trpeče Primorske.

Prevedeno v današnji jezik, naj bi te zaveze pomenile predvsem naše skupno prizadevanje za preprečevanje slehernih dejavnosti, nasilja in pritiskov, ki ovirajo ali onemogočajo normalen, ploden razvoj posameznika in vseh delov narodne skupnosti kot celote, hkrati pa tudi tvorno in odgovorno vključevanje vseh v te procese in v uresničevanje tako opredeljenih ciljev. Nedvomno dovolj zavez za danes in za generacije, ki prihajajo.

Naše društvo TIGR Primorske se po svojih skromnih močeh vključuje v ta prizadevanja predvsem z ohranjanjem, proučevanjem in spoštljivim odnosom do teh vrednot. Žal je tak spoštljivi odnos premalo, da bi udejanjili nakazane cilje in prizadevanja. Z vsakim novim dnem smo namreč priča pojavom, ki kažejo – kot npr. nedavne grozljive podobe policijskega nasilja v Kataloniji, da je bil fašizem z zmago v drugi svetovni vojni sicer vojaško premagan. Vendar pa je, žal, marsikje preživel in se zdaj, skupaj z neoliberalističnimi metodami zatiranja in izkoriščanja, vrača kot  zgodovinska praksa, politična metoda in miselni vzorec v boju zoper samostojnost narodov in svobodo posameznikov. Ostanimo torej na preži in fronti zoper take pojave in v naše življenje resno ter odgovorno vtkimo vsebino v tigrovskih časih oblikovanega gesla-pozdrava: Smrt fašizmu – svoboda narodu!

V imenu društva TIGR prisrčno pozdravljam vse udeležence današnjega jubilejnega srečanja, posebej še slavnostnega govornika, priznanega primorskega zgodovinarja dr. Branka Marušiča, župana Občine Ajdovščina g. Tadeja Beočanina ter delegacije primorskih občin, delegacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije – Zveze društev General Maister, Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, zvez društev vojnih invalidov in civilnih invalidov vojne, Zveze vojnih veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever, zveze slovenskih častnikov ter Zveze društev in klubov MORiS. Poseben pozdrav velja praporščakom in pripadnikom enot Slovenske vojske ter vsem nastopajočim.