Janko Veber, poslanec SD na proslavi ob dnevu upora, Malkovec, 23. april 2017

Spoštovani udeleženci današnje proslave, tovarišice in tovariši, v veliko čast mi je, da vam lahko spregovorim ob dnevu upora proti okupatorju, 75-letnici ustanovitve 1. dolenjskega partizanskega bataljona in 75-letnici odhoda prve skupine partizanov z Malkovca v Duletovo četo.

Spoštovane krajanke in krajani Malkovca, zgodovinski pregled vašega življenja kaže, da ste bili ves čas marljivi in obdelovali vsako ped zemlje ne glede na strme bregove. Tako ste kljubovali pomanjkanju in izkoriščanju. »Narod v kraljevini ni zmogel težkega davčnega bremena. Financarji so rubili pri kmetih in obrtnikih razne živali in predmete za davke, katerih ne more plačati nad polovico prebivalcev. Vršile so se prodaje zarubljenih predmetov«. Takšne zgodovinske zapise najdemo iz časov kraljevine. Toda nikoli se niste vdali v usodo. Prisluhnili ste tudi izobraženim in naprednim posameznikom in se združevali v Šentjanžu v društvo kmečkih fantov in deklet, v Krmelju Sokolsko društvo in KPS na Telčah. Mladina se je združevala v klubu študentov Mirenske doline.

To je bila podlaga, da ste prevzeli odgovornost za svojo usodo in usodo Slovencev v svoje roke tudi v času okupacije in razpada takratne kraljeve oblasti. Razsulo v kraljevi vojski je bilo očitno. Oficirji so zapuščali svoje enote. Vojaki so dajali uniforme in orožje za civilno obleko. Prebivalci Malkovca ste že tedaj začeli zbirati orožje in ga skrivali pred gestapovci, ki so se začeli pojavljati v teh krajih. Doživeli ste eno najhujših oblik terorja in uničenja slovenskega naroda. Okupator si je razdelil ozemlje Slovenije. Prisilno ste se znašli v mejnem območju med fašistično Italijo in nacistično Nemčijo. Nemški okupator je začel izseljevati domačine, ki so stoletja živeli v teh krajih v Šlezijo in druge oddaljene kraje v Nemčiji. Slovenske domačije pa je podelil kočevskim Nemcem, ki so jih po več stoletjih preselili v te kraje, ker je Kočevska pripadla Italiji.

Ravno prisilno izseljevanje Slovencev je spodbudilo vodstvo slovenskega odpora, da prepreči to zločinsko dejanje. Slovenski narod je bil namreč prepuščen na milost in nemilost okupatorju. Zato je samo OF, ki je združila napredno mladino tudi iz vaših krajev, kmete, delavce, izobražene posameznike, Sokole in proletarijat, ki ga je povezovala komunistična partija. Pomembno vlogo pri tem so odigrali vaši domačini Milan Majcen, Marta Kovačič in drugi iz navedenih društev in organizacij. Šolski upravitelj Jože Jurančič je vzpostavil skrivni prehod meje, ki je razdelila prebivalce. Kmalu je padla tudi prva žrtev, ustreljen je bil aktivist OF Lojze Tršinar. Zato je sledil odhod šestih fantov iz Malkovca in Tržišča v partizane. V te kraje je prispela tudi Duletova četa, h kateri je pristopilo iz dneva v dan vse več mladih fantov. Začeli so se boji z italijansko posadko. Svojo zločinsko podobo je okupator prikazal tudi na način, da je začel zažigati vasi in pobijati nedolžne domačine. Žal se jim je pridružila tudi ljubljanska nadškofija pod vodstvom škofa Rožmana. To je preraslo v izdajstvo lastnih ljudi in domovine. Povsem drugače je ravnal mariborski škof, ki se ni hotel podrediti okupatorju in je ostal zvest slovenski narodni zavesti. Kljub vsej mogočnosti okupatorja in vključitev domobranstva v SS policijske enote, je zasijala svoboda. Nacistična okupacijska vojska in posebej SS policijske enote so bile v nürenberških procesih razglašene za zločinsko organizacijo.

Ob tej priložnosti želim izpostaviti naslednje dejstvo, ki je povezano s spravo. Iz arhiva v Beogradu imam dokument, Ukaz o splošni amnestiji in pomilostitvi, ki je bil izdan 3. avgusta 1945. S tem ukazom so bili vsi kolaboranti razen vojnih zločincev pomiloščeni s strani zmagovalca, kar pomeni uradno narodno spravo.

Tako smo tudi živeli po osvoboditvi in obnovili svoje domove, šole, zgradili tovarne ustvarjali delovna mesta in ponovno postali eden najuspešnejših narodov. Vse to smo nadgradili s plebiscitom in se odločili za samostojno pot. Tudi tukaj je bila naša enotnost neverjetna. Odločitev na plebiscitu smo znali obraniti tudi pred agresijo armade, ki jo je obvladovalo poveljstvo v Beogradu. Ponovno se je izkazala naša organiziranost v Teritorijalni obrambi. Vsak kraj je bil vključen v odpor.

Spoštovani,

Slovenija na svoji samostojni poti dokazuje, da lahko s svojim lastnim znanjem in delom uspevamo na najzahtevnejših trgih. Kar 70% BDP-ja ustvarijo naša podjetja z izvozom.

To dokazuje, da znamo upravljati podjetja. Zaradi procesa lastninjenja, ki je postalo plenjenje in ne lastninjenje, pa izgubljamo svoje ključne blagovne znamke. Elan, Cimos, Mercator, Kolinsko, Žito, pivovarne, farmacevtsko industrijo, hotele, banko NKBM, Banko Koper. In kar je najhuje, bančni sistem, ki smo zgradili, da je lahko omogočal razvoj slovenskega gospodarstva, se je začel zlorabljati za nastanek kraje stoletja, kot sem sam poimenoval ustanovitev SDH in slabe banke DUTB. Da je siromašenje države in ljudi potekalo brez nadzora, se je ukinil SDK. Danes ugotavljamo, da je iz Slovenije odteklo že 75 milijard evrov.

Skratka v Sloveniji so se vzpostavila omrežja za kasiranje in tajne lože, ki pridno izkoriščajo ljudi in jih zavajajo iz volitev v volitve. Ko jim zmanjka argumentov za razlago takšnega stanja, se nam ponudijo novi obrazi.

Pojavlja se skrivanje za bruseljskimi zahtevami. Vse to je pripeljalo do tega, da se kar 400.000 ljudi že sooča z revščino, izredno velika brezposelnost po gospodarski in finančni krizi, ki je bila Sloveniji vsiljena, brezperspektivnost za mlade je vzrok odhoda izobražencev v tujino. S tem izgubljamo znanje, raziskovalci protestirajo zaradi očitnega uničevanja znanosti. Brez znanosti ni razvoja.

Uničuje se javno zdravstvo. Nerazumne čakalne vrste, ki povzročajo veliko izgubo v gospodarstvu in porabo javnega denarja. Letno kar 40 milijonov evrov. Prenekaterim se zdravje
poslabša tako, da jim pusti trajne posledice, nekateri žal tudi umirajo prezgodaj zaradi takšnega stanja. Že danes vemo, da bo leta 2035 zmanjkalo denarja za pokojninski sistem. Iz nas torej hočejo ponovno narediti hlapce in nas spraviti v stanje, kakršno sem vam opisal v uvodnem delu.

Ljudje ne bodo zmogli plačevati davkov, sledijo rubeži izguba premoženja, hiš, stanovanj, vsega kar je bilo prigarano z lastnim delom in velikim samo odpovedovanjem. Sledi popolno razvrednotenje velike večine prebivalcev, na njihov račun pa bo nesramno obogatela peščica 4 ali 5% ljudi.

Spoštovani,

vse to je potrebno zaustaviti. Nekateri ukrepi so izvedljivi takoj.

Obdavčenje nakazil v davčne oaze z vsaj 25% davčno stopnjo, znižati zamudne obrasti iz 8%, kar je celo več kot v drugih EU državah. Danes je obrestna mera na bankah samo 0,01%. Temu primerno je potrebno znižati tudi zamudne obresti. Kajti ljudem zaradi neplačanih 400 evrov položnic rubijo stanovanja, hiše. To je kraja.

Zato je potrebno sprejeti zakon, ki vsakomur, ki je lastnik stanovanja zagotavlja zakonsko zaščito standardnega stanovanje, ne pa da se ga vrže na cesto. Skratka razumen zakonodajalec je dolžan, da pretehtano, taktno popravi in vzame neupravičeno preveč obogatenim in vrne preveč prikrajšanim.

Ponovno je potrebno organizirati novo SDK, ki je lahko Služba skupnega knjigovodstva.

Ali nas je kdo vprašal, da se lahko našo skupno lastnino razvrednoti in razprodaja? Na plebiscitu smo se odločili za samostojno in neodvisno državo, ne pa za razprodajo in siromašenje ljudi. Našo energetiko, zavarovalnice, telekomunikacije, logistiko kot je Luka Koper, banke potrebujemo zato, da si ustvarimo denar za pokojnine v prihodnosti.

Pokojninski sklad se mora polniti z dobički teh podjetji ne pa nenasitne elite. Zakaj druge države želijo pokupiti naša paradna podjetja, samo Slovencem ni mogoče kupovati uspešna podjetja v tujini. Vse to je potrebno spremeniti.

Krivice, ki so povzročene zaradi koruptivnih dejanj in zakonodaje je potrebno začeti odpravljati. Od ustave navzdol. Kajti vse se je začelo s sprejemom ustave in nedorečenosti prehoda družbene lastnine v državno. Naša ustava ne pozna državne lastnine. Zato se z njo ravna kot da je nikogaršnja in se jo pleni za elite.

Toda ustava ščiti zasebno lastnino in spoštovani družbena lastnina je zasebna-privatna skupna lastnina vseh državljan in državljanov. Od prvega do zadnjega.

Zato sem posredoval v podpis vsem poslankam in poslancem deklaracijo s katero Državni zbor sporoča vsem državnim institucijam in državljanom, da je družbena lastnina varovana enako kot zasebna in da uživa enako varstvo po Ustavi in mednarodnih konvencijah. Deklaracija o človekovih pravicah izrecno pravi: »Vsakdo ima pravico do premoženja, tako sam kakor tudi skupno z drugimi. Nikomur ne sme biti premoženje samovoljno vzeto«.

V Sloveniji ni bilo referenduma, kjer bi nas kdo vprašal ali nam lahko odvzamejo skupno lastnino. Spoštovani, gre za človekovo pravico, ki jo nobeden zakon ne more odvzeti.

Zato je tudi vložena pobuda za oceno ustavnosti zakonov in sklepov. Lahko se pridružite pobudi, ta hip je že 35.000 ljudi podprlo to pobudo, ki je vložena na Ustavno sodišče. To je način, da zaščitimo kar je bilo ustvarjeno tako po osvoboditvi, osamosvojitvi in tako izkažemo resnično spoštovanje, zavedanje za kaj so mnogi žrtvovali svoja življenja. Tudi v Malkovcu. Za boljši jutri.

Ne pustimo si vzeti svoje samostojnosti in suverenosti.

Po 3. členu Ustave Republike Slovenije ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Iz tega izhaja, da so oblast in država državljani in ne Državni zbor Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije, ki sta le službi državljanom. Le v slogi je možno uspeti.

Spoštovani, državljankam in državljanom Slovenije je potrebno vrniti čast in dostojanstvo.