KO ZB za vrednote NOB Savsko naselje organizira društveni izlet v Belo krajino, ki bo v sredo, 14. septembra z odhodom ob 8. uri izpred trgovine Mercator na Ulici Luize Pesjakove. Med drugim se bodo ustavili v Lokvah pri spomeniku Francu Rozmanu – Stanetu ter v Semiču in Metliki, kjer bodo poizkusili belokranjsko pogačo  in znamenito zeliščno žganje karampampuli. Cena izleta s kosilom in prevozom ter vodenjem je 20 evrov. Prijave bodo zbirali v ponedeljek,29. avgusta,  in v ponedeljek, 5. septembra med 10. in 12. uro na sedežu društva v Domu skupnosti, Belokranjska 6, 1. nadstropje.