ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB PTUJ

sklicuje REDNO LETNO  SKUPŠČINO v petek, 31. marca 2017, ob 16. uri v sejni dvorani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Čučkova ul. 1 na Ptuju.

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav;
 2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev;
 1. Poročila za leto 2016
  • predsednika
  • poročilo blagajnika;
  • poročilo nadzornega odbora;
 2. Razprava po vseh poročilih in sprejem sklepov;
 3. Programske usmeritve, program dela za leto 2017;
 4. Sprememba in dopolnitve statuta ZB za vrednote NOB Ptuj
 5. Predlogi za priznanja
 6. Razno

 

Vabljeni:

Člani Skupščine

Gostje

Mediji

Branka Bezeljak, predsednica