Veteranske in domoljubne organizacije občine Laško in krajevna skupnost Sedraž vabijo na spominsko svečanost ob 76 – letnici ustanovitve Pokrajinskega odbora OF za Štajersko, ki je bila 22. maja 1941 pod Kojzico in Okrajnega odbora OF za okraj Celje v Govcah. Spominska svečanost bo v nedeljo, 21. maja 2017 ob 11. uri pri lovski koči Govce, osrednji govornik bo Andrej Mavri, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Laško. V kulturnem programu bodo sodelovali Moški pevski zbor Sedraž, vaška godba Sedraž in učenci podružnične šole Sedraž. Pred svečanostjo bo organiziran spominski pohod OF iz Šmarjete pri Rimskih Toplicah, preko Kojzice, Sedraža do Govc. Zbor udeležencev je ob 8. uri pri gostilni Lovec v Šmarjeti.