V SPOMIN

Lojze Maslo Stjenka

Sredi jeseni se je za vedno poslovil Lojze Maslo Stjenka (1925 – 2022), eden zadnjih udeležencev druge svetovne vojne, borec Brkinske čete in Istrskega odreda, nosilec partizanske spomenice 1941. Rodil se je v znameniti zavedni družini Maslo na Ostrožnem brdu v Brkinih kot sedmi od enajstih otrok. Ob nastopu fašizma se je vsa družina Maslo aktivno vključila v NOB, najstarejši otroci so vstopili v partizanske vrste, mlajši so delali na terenu kot kurirji in obveščevalci. Med prvimi je v partizane vstopil najstarejši brat Karlo Maslo, kasnejši narodni heroj, njegov doprsni kip je v osrednjem parku v Kopru. Zaradi aktivnega odpora vse družine, so jim poleti leta 1942 italijanski okupatorji požgali domačijo in očeta odpeljali v italijanske zapore. Po kapitulaciji Italije seje oče vrnil in takoj odšel v partizane, okupatorji pa so se maščevali mami Jožefi, ki so jo leta 1943 odpeljali Auschwitz, kjer je kmalu umrla. Po njej se imenuje vrtec v Ilirski Bistrici, kjer je še vedno njen doprsni kip, delo kiparja Marjana Keršiča Belača.
Lojze se je partizanom pridružil skupaj s sestrama Marijo in Kristino spomladi leta 1942, vstopili so v novoustanovljeno Brkinsko četo. Ker je bil dvakrat ranjen, so ga po okrevanju vključili v okrožni odbor OF in je do konca vojne deloval predvsem na območju Brkinov, kjer je bil posebej aktiven pri širjenju odpora, med drugim je skrbel tudi za oskrbo partizanske bolnišnice Zalesje.
Po vojni je končal pravno fakulteto in živel v Ljubljani. A v srcu je ves čas nosil svoj dom in svoje rodne Brkine in bil neskončno ponosen na celotno družino, ki je veljala za simbol upora v Brkinih in je plačala za svobodo zelo visok davek. Dva njegova brata sta padla kot partizana.

Jožica Hribar