ZZB za vrednote NOB Trebnje in Občinska organizacija ZZB za vrednote NOB Mirna organizirata v soboto, 2. julija, ob 11. uri pri Koči na Debencu tovariško srečanje članov in simpatizerjev ZZB za vrednote NOB Mirnske in Temeniške doline ter Dolenjske in Bele krajine. Srečanje bo posvečeno tudi 75. obletnici ustanovitve OF. V kulturnem programu bodo nastopili učenci Osnovne šole Mirna in člani ZB za vrednote NOB Trebnje. Program bo povezoval Zoran Remic. Na prireditvenem prostoru bodo postrojeni člani Gorjanske čete, Duletove čete, Novomeške čete in Slobodanove čete, ki sestavljajo spominsko formacijo 1. dolenjskega bataljona. Slavnostni govornik bo Marko Bulc, borec Gubčeve brigade. Ob tem bo organiziran pohod, zbirno mesto pohodnikov bo ob 8.30 pri Gostilni Bukovec na Mirni.