Krajevna organizacija ZB NOB Poljane in Organizacijski komite za prireditve Po stezah partizanske Jelovice prirejata ob 76-letnici poljanske vstaje srečanje s kulturnim programom pri Brdarju na kmečkem turizmu Pri Ljubici v Vinharjih v soboto, 16. decembra 2017, ob 12. uri. Sodelovali bodo: kot slavnostni govornik Vojko Hobič, poljanski rojak, predsednik KO ZB Kobarid, ustanovitelj kobariškega muzeja ter učenci Osnovne šole Poljane in ženska vokalna skupina Sorške kresnice.