Puč v Martinj Vrhu

Občina Železniki, borci gorenjskih partizanskih enot, Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka in Občinska organizacija za vrednote NOB Železniki vabijo na srečanje borcev gorenjskih partizanskih enot ter vseh članov in prijateljev Združenja borcev za vrednote NOB, ki bo v soboto, 31. avgusta 2019, ob 11. uri, na Puču (pri Potočnikovih) v Martinj Vrhu.
Slavnostni govornik na srečanju bo dr. Martin Premk, zgodovinar.
Srečanje je namenjeno v spominu na veličasten štiriletni boj vseh gorenjskih partizanov proti okupatorju in domačim pomagačem. V tem območju je bil ustanovljen Škofjeloški odred, Prešernova brigada in Gorenjsko vojno področje, ki je pokrivalo vso Gorenjsko, razen Kamniškega območja. Njegova naloga je bila, da razvija na svojem ozemlju učinkovito in zaledno vojaško oblast. Ta naj bi operativne partizanske bojne enote razbremenila vseh vojaških zalednih dolžnostih.
V pestrem kulturnem programu bodo sodelovali KUD France Koblar, harmonikarski orkester Železniki, Francetovi orgličarji in pevci.
Ob tej priložnosti bodo podeljene plakete ZZB za vrednote NOB Slovenije, zahvale Združenja borcev za vrednote NOB Škofja Loka in zahvala tovarišu Ivu Miklavčiču ob njegovi 100 – letnici.
Vabljeni!