Vinharje – Krajevna organizacija ZB NOB Poljane in Organizacijski komite za prireditve Po stezah partizanske Jelovice prirejata ob 75. obletnici poljanske vstaje srečanje s kulturnim programom pri Brdarju na kmečkem turizmu Pri Ljubici v Vinharjih. Prireditev bo jutri, v soboto, 17. decembra, ob 12. uri. Slavnostno besedo bo imela dramska igralka Lara Jankovič, predsednica gibanja TRS.