ZZB NOB Novo mesto, KO ZB NOB Mestne njive-Ločna-Mačkovec in druge domoljubne organizacije vabijo na spominsko slovesnost v spomin na dogodke po kapitulaciji italijanske vojske, 8. septembra 1943, ko so enote 15. divizije osvobodile Novo mesto, ljudska oblast pa je s svojimi odbori pod vodstvom OF organizirala vse veje oblasti in vzpostavila obdobje 43-dnevne novomeške svobode. Slovesnost bo v ponedeljek, 23. oktobra, ob 17. uri na Prisojni poti, kjer je nemški okupator obesil šest partizanov. Nastopili bodo recitatorji bližnje osnovne šole in gimnazije, učenci  glasbene šole, slavnostni govornik bo Milan Gorjanec, član predsedstva ZZB NOB Slovenije.