Govor Marijana Križmana, predsednika ZZB NOB Slovenije, ob 79. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda in Dnevu upora proti okupatorju

Osvobodilna fronta, ustanovljena 27. aprila 1941 v Vidmarjevi hiši v Ljubljani, je in ostaja temelj našega delovanja. Njena vizionarska gesla so že v svoji prvi točki vključevala » Pravico slovenskega naroda do samoodločbe, vključno s pravico odcepitve in združitve z drugimi narodi«. Tako pri osamosvojitvi Slovenije ne smemo pozabiti, da sta OF in partizanski boj temelj slovenske samostojnosti.
Vrhovni plenum OF je sprejel odlok o vključitvi slovenskih čet v narodnoosvobodilne partizanske oddelke Jugoslavije. 1. novembra 1941 je na svojem 4. zasedanju predstavil in sprejel sedem Temeljnih točk Osvobodilne fronte.
1. Proti okupatorju je treba vršiti neizprosno oboroženo akcijo
2. Ta akcija predstavlja izhodišče za osvoboditev in združitev vseh Slovencev
3. Stoječ na stališču naravne in usodne skupnosti jugoslovanskih narodov, Osvobodilna fronta ne priznava razkosanja Jugoslavije in deluje z vsemi silami za slogo in enotnost njenih narodov. Hkrati stremi k povezanosti slovanskih narodov pod vodstvom velikega ruskega naroda na temelju pravice slehernega naroda do samoodločbe.
4. Z osvobodilno akcijo in aktivizacijo slovenskih množic OF preoblikuje slovenski narodni značaj. Slovenske ljudske množice, ki se borijo za svoje narodne in človeške pravice, ustvarjajo nov lik aktivnega slovanstva.
5. Vse skupine, ki sodelujejo v OF, so se obvezale, da bodo lojalne v medsebojnih odnosih.
6. Po narodni osvoboditvi oblast na slovenskem ozemlju prevzame Osvobodilna fronta slovenskega naroda kot celota.
7. Po narodni osvoboditvi Osvobodilna fronta uvede dosledno ljudsko demokracijo. Vsa vprašanja, ki presegajo okvir narodne osvoboditve, se bodo reševala na dosleden ljudski demokratičen način.
Pod vplivom atlantske listine je 21. decembra 1941 seznamu dodal še dve točki:
1. V skladu s slovesnimi izjavami Churchilla, Roosevelta in Stalina bo po svoji narodni osvoboditvi o notranji ureditvi Združene Slovenije in o svojih zunanjih odnosih odločal slovenski narod sam. OF bo to elementarno pravico slovenskega naroda uveljavila in branila z vsemi sredstvi.
2. Narodna vojska na slovenskem ozemlju raste iz Slovenskih narodnoosvobodilnih partizanskih čet in Narodne zaščite, kamor se pozivajo vsi zavedni Slovenci.

Po italijanski okupaciji so člani Vrhovnega plenuma odšli na osvobojeno ozemlje in imeli nekaj zasedanj v gradu Soteska ter v Bazi 20. 16. septembra 1943 so tam sprejeli sklep o priključitvi Slovenskega Primorja Zedinjeni Sloveniji. S tem je bil dosežen zgodovinski stoletni cilj slovenstva o združeni Sloveniji, dobili smo temeljni kamen slovenske države, dobili smo okno v svet.

Negiranje OF in partizanskega boja je tiščanje glave v pesek in poskus revidiranja naše polpretekle zgodovine, ki je kristalno jasna, saj se je partizanska vojska borila ob boku koalicije zmagovalk v drugi svetovni vojni. Prisotnost takratnega predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Janeza Stanovnika na slovesnosti ob obletnici izkrcavanja zaveznikov v Normandiji pove vse.
Smo ponosni dediči vrednot Osvobodilne fronte in partizanskega boja, ki nam je prinesel svobodo, samostojnost in samozavest, kar potrebuje vsak narod za svoj uspešen razvoj in napredek. Tudi to, da danes tu v Marezigah, kjer je 15. maja 1921 leta prišlo do prvega upora proti fašistom na volitvah v italijansko zbornico, lahko svobodno govorim Slovensko, ni samoumevno. Žal zaradi varnostnih ukrepov in zaščito pred korona virusom, svečanosti ob dnevu OF in 75. letnici osvoboditve ne bo, kar pa ni ovira, da se teh zgodovinskih dogodkov spomnimo in jim namenimo nekaj misli in besed, ki nam bodo vlile upanje, da bomo tako pomembni zgodovinski obletnici kot sta ustanovitev OF, in 75 letnica osvoboditve dostojno in ponosno obeležili, ko bodo okoliščine dopuščale.

Srečno !