Zgodovinsko društvo Ljubljana in Muzej novejše zgodovine Slovenije Vas vabita na predavanje mag. Zvezdana Markovića »Lik in vojaška kariera generala Rudolfa Maistra«.

Predavanje bo v četrtek, 19. oktobra 2017 ob 18. uri v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Cekinovem gradu na Celovški 23 v Ljubljani.

General Rudolf Maister je imel odločilno vlogo na Štajerskem in na Koroškem po koncu 1. svetovne vojne ob razpadu Avstro-Ogrske, ko so se oblikovale nove države in nove meje. Tedaj je 29. oktobra 1918 med drugimi nastala tudi Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki se je 1. decembra 1918 združila v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. General Maister je 23. novembra 1918 z vojsko prostovoljcev razorožil mariborsko nemško varnostno stražo, jo razpustil in prevzel vojaški nadzor v Mariboru. Zasedel je slovensko narodnostno območje na Štajerskem, po katerem je po sklenitvi mirovne pogodbe z Avstrijo skoraj v celoti potekala tudi državna meja. Vodilno vlogo je imel s sodelavci pri bojih na Koroškem, pri katerih so mu pomagali številni prostovoljci, Maistrovi borci iz Štajerske in tudi Kranjske, ki so za svoje delovanje prejeli spomenice in priznanja.