Partizanski pevski zbor vabi vse ljubitelje partizanske pesmi na poseben koncert, ki ga posvečajo svojemu dirigentu, Francu Gorniku, ki je ta zbor vodil celih 25 let, letos spomladi pa je svojo mesto prepustil svojemu nasledniku. Slavnostni koncert bo v petek, 13. oktobra, ob 18. uri v dvorani Konservatorija za glasbo in balet na Ižanski cesti v Ljubljani. Kot gostje bodo nastopili člani Policijskega orkestra.

Brezplačne vstopnice so na voljo na sedežu Mestnega odbora ZZB NOB Ljubljana, telefon 01/432-52- 41

Letni koncert PPZ

Svoj redni letni koncert pa bo imel Partizanski pevski zbor v  Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu, Novi trg 5, v petek,  27. oktobra, ob 18. uri v počastitev 110-letnice rojstva skladatelja Marjana Kozine, ki je poleg ostalega tudi avtor nekaj najbolj poznanih partizanskih pesmi. Občina Novo mesto je za svoj občinski praznik izbrala rojstni dan Marjana Kozine, ki ga bo ob okrogli obletnici še posebno svečano proslavila.

Povabilo novim pevcem

Da bo Partizanski pevski zbor lahko pel in ohranjal pesem upora in partizansko pesem tudi v prihodnje, pa vabijo v svoje vrste vse, ki jih zborovsko petje veseli in so jim blizu te vrste pesmi, da se pridružijo zboru. Dosegljivi so na elektronskem naslovu: kd.partizanski.pevski.zbor@gmail.com.