Kakšno navdušenje, kakšna skrb navdušencev športa. Plapolati mora čim več državnih zastav, ko igrajo njihovi ljubljenci. Tako je bilo na košarkaških igriščih na Finskem in v Turčiji. Ali pa vsako leto ob koncu skakalne sezone v marcu, ko je dolina pod skakalnicami v Planici eno samo mravljišče z veliko, veliko zastavami države Slovenije. Vse to kaže na veselje in  ponos posameznikov do uspehov naših športnikov. Prav je tako. Ampak kmalu se poleže evforija ob zmagah in zastave pospravljene ležijo doma do novih podvigov.

Zakaj pa te zastave ne krasijo pročelji hiš, blokov tudi ob državnih praznikih? Opažam vse manj zastav, ko bi posamezniki morali spoštovati tudi državo v kateri živijo in jo izobesiti na pročelje hiš. Država ima z zakonom določene dneve državnih praznikov, ob katerih je na pročelja hiš potrebno izobesiti slovensko zastavo in na tak način izkazovati pripadnost. Sicer nihče nikogar ne sili v izobešanje slovenske zastave, pa vendar je dolžnost vsakega patriota, da ob prazniku izobesi zastavo. Na tak način posameznik pokaže svoje domoljubje do zastave in s tem države. Zastava predstavlja Republiko Slovenijo in če visi ob prazniku na pročelju hiše, kaže na to, da spoštujemo praznik in svojo državo. Verjetno je to pogojeno z vzgojo, saj bi po mojem mnenju v osnovnih šolah tudi tematiki izobešanja zastav morali posvetiti kakšno uro pouka predvsem še pred državnimi prazniki. Pri mladih se pričenja vzgoja in če ne bomo začeli pri njih, se nam ni čuditi, da na pročeljih hiš kmalu ne bo več  slovenske zastave.

Na koncu še to. Ob državnem prazniku Priključitve Primorske k matični domovini, 15. septembra sem po tem, ko sem zjutraj izobesil zastavo pogledal malo po Kobaridu in ugotovil, da visi le pet zastav na hišah. Sramotno! Skrb občine je, da pred državnimi prazniki spodbudi občane, k izobešanju zastav (preko glasil, elektronskih sporočil…) in tako vsaj malo prispeva k ozaveščanju, da je potrebno častiti zastavo in s tem tudi državo. Tega dne se je dogodilo celo to, da občina ni poskrbela, da bi bile zastave izobešene po Kobaridu. Šele na mojo intervencijo, so jih izobesili nekaj po 9. uri.

Vojko HOBIČ, predsednik KO ZB Kobarid