Obsojamo vojno v Ukrajini in rožljanje z jedrskim orožjem, pozivamo k prenehanju agresije, pozivamo k miru in  solidarnosti s trpečimi civilisti

V Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Republike Slovenije smo z ogorčenjem sprejeli vesti o agresiji na neodvisno in suvereno Republiko Ukrajino, ki pomeni brutalno erozijo temeljnih vrednot, zapisanih v številnih mednarodnih dokumentih, med njimi zlasti v Ustanovni listini Organizacije Združenih narodov, katere ustanoviteljica je bila tudi Ukrajina, in v Helsinški sklepni listini o varnosti in sodelovanju v Evropi. Vrednote miru, medsebojnega zaupanja in sodelovanja ter spoštovanja mednarodnega prava so bile in so še vedno v veliki meri osnova in opora odnosom v Evropi in celotni mednarodni skupnosti. S teptanjem teh vrednot se krepi moč tistih, ki vidijo le sebe in svoje državne interese, medtem ko jih mednarodni pravni red ne zanima ali pa ga uporabljajo le za podkrepitev svojih interesov. Zato je vsako relativiziranje početja Ruske federacije v Ukrajini za nas nesprejemljivo in vredno vsega obsojanja, tako kot obsojamo vsako drugo agresijo v mednarodni skupnosti. Za vojaško agresijo na sosednjo suvereno  državo ne more biti nobenega opravičila.

Pozivamo k prekinitvi sovražnosti in k nadaljevanju pogajanj o mirni rešitvi sporov med Ukrajino in Rusko federacijo. Pozivamo Organizacijo Združenih narodov in Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi, da ponudita svoje dobre usluge pri pogajanjih o miru in prenehanju vojaških spopadov.

Zgroženo ugotavljamo, da je politično vodstvo Ruske federacije pripravljeno groziti Ukrajini in predvsem celotni Evropi in svetu s povišanjem stanja pripravljenosti za uporabo jedrskega orožja. Strahotne posledice uporabe jedrskega orožja na Japonskem leta 1945 so še vedno živ opomin, da bi se morale države temu orožju za vselej odpovedati. Pozivamo voditelja Ruske federacije, da se povrne k razumnim presojam o stanju ogroženosti svoje države – velesile, in da se odpove nadaljnjemu rožljanju z jedrskim orožjem, k čemur njegovo državo, tako kot vse države podpisnice, zavezuje Pogodba o neširjenju jedrskega orožja (NPT).

Od prvega dne vojne trpi predvsem civilno prebivalstvo Ukrajine, umirajo nedolžne žrtve. Mnogi bežijo v strahu za življenje. Zavedamo se trpljenja  beguncev in notranje razseljenih oseb, ki izgubljajo domove in svojo prihodnost. Pozivamo vse državljane in državljanke Slovenije, da po svojih močeh izrazijo solidarnost in pomagajo vsem, ki se bodo zatekli na slovensko ozemlje.  Članstvo ZZB NOB prosimo, da z zbiranjem hrane, obleke in drugih nujnih potrebščin sodeluje v solidarnostnih akcijah v svojem okolju.

Pozivamo k miru in medčloveški solidarnosti z vsemi, ki jih bo prizadela ta nesmiselna vojna!

 

Predsednik ZZB NOB, Marijan Križman