Glavni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je 20. junija 2016 na slavnostni razširjeni seji v počastitev 25. obletnice osamosvojitve Republike Slovenije sprejel

I Z J A V O

ob 25. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije

1.

Ob zgodovinskem državnem prazniku – dnevu samostojnosti Republike Slovenije, ko praznujemo 25. obletnico njene osamosvojitve – čestitamo vsem borcem za vrednote NOB ter vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije.

S posebnim spoštovanjem se ob tej obletnici spominjamo tudi vseh žrtev za domovino med prvo in drugo svetovno vojno na Primorskem in avstrijskem Koroškem, v osvobodilni vojni 1941–1945 in v letu 1991. Brez njih ne bi bilo samostojne Slovenije, saj brez osvoboditve ne bi bilo osamosvojitve.

2.

V času svoje samostojnosti se je naša država uveljavila v mednarodnem prostoru kot članica OZN, Evropske unije, NATA in drugih mednarodnih organizacij, s članstvom v OECD pa je uvrščena med najrazvitejše države na svetu.

V duhu vrednot OF pričakujemo še večjo samozavest pri določanju slovenskih narodnih koristi in več odločnosti pri uresničevanju slovenskih državnih interesov.

3.

Kritični smo do vseh slabosti in negativnih pojavov v zakonodajni, izvršilni in sodni oblasti. Zavračamo pa ustvarjanje splošne negativistične ocene njihovega delovanja.

V parlamentarni ureditvi je uveljavljen prevelik vpliv vodstev političnih strank, kar povzroča apatijo pri ljudeh. Zato je čas za resen premislek, kako povečati vpliv volivcev na urejanje javnih zadev.

4.

V samostojni slovenski državi se je močno zmanjšala socialna varnost in zelo povečala revščina. Privatizacijo in razprodajo nekdanje družbene in državne lastnine spremljata velika brezposelnost in premajhna učinkovitost sicer številnih socialnih transferjev.

Zato pozivamo Vlado in Državni zbor RS k temeljiti prenovi socialne zakonodaje in socialne politike, ki naj bistveno zmanjša revščino, če je pač ni mogoče v celoti odpraviti. Vse veje oblasti naj odločneje ukrepajo proti izkoriščanju delavcev in kršenju človekovih pravic.

5.

Želimo živeti v mirni in prijazni državi. Zato smo zaskrbljeni, ker se razraščajo nestrpnost, sovražni govor, zloraba in potvarjanje zgodovine za politične manipulacije in pojavi neofašizma. Pozivamo državne organe k odločnejšim ukrepom proti tem pojavom, na vse medije, organizacije in posameznike se obračamo, da po svojih možnostih prispevajo k normalnim, strpnim odnosom v družbi.

6.

Podpiramo prizadevanje Vlade RS pri pripravljanju strategije razvoja Slovenije, ki naj bo z znanjem in inovativnostjo gospodarsko uspešna, moderna, okoljsko prijazna, solidarna in družbeno pravična.

Srečno, Slovenija!

Glavni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije