Andreja Živic, poslanka Gibanja Svoboda v Državnem zboru

Slavnostni govor ob 79 obletnici 1. Primorske pokrajinske konference Slovenske protifašistične ženske zveze, Štjak, 5. 2. 2023

Spoštovane občanke in občani Štjaka.
Spoštovani gostje, Župan Andrej Sila, Podžupanja Vanja Jelen, Podžupn Občine Divača Mario Benkoč, predstavniki občinskega sveta in vsi ostali prisotni.
Cenjene / cenjeni člani ter podporniki Društva Dobrnič

Z veliko mero spoštovanja in odgovornosti sem sprejela vabilo, da vas kot kraško-brkinska poslanka v DZ nagovorim ob tej pomembni in vedno aktualni slovesnosti v spomin na prvo pokrajinsko konferenco žensk, Slovenske protifašistične zveze za Primorsko, ki je potekala tukaj, na Štjaku v letu 1944.
Slovenske ženske, ki so se takrat aktivirale, da bi predstavile svojo vlogo in zaveze v boju proti okupatorju, so bile emancipirane ženske. Požrtvovalno, zavzeto, iskreno in pogumno so zastavile svojo agendo za spreminjanje tedanje družbe, ki jo je v tistih prelomnih časih zaznamovala vojna, fašizem in nacizem.
Prihajam iz gospodarstva s tridesetletnimi izkušnjami in sama doživljam svoje delo v DZ kot poslanstvo za pozitivne spremembe v družbi. Zavezana sem spremembam, ki bodo prijaznejše in učinkovitejše na področju zakonodaje, človekovih pravic, posebej pravic invalidov oziroma skupin, ki so ranljive in nemočne. Vesela sem, ko v pogovorih s svojimi kolegicami v DZ ugotavljam, da čutijo podobno.
Da, ženska energija se v DZ in tudi širše v naši državi močno čuti. V aktualnem sklicu število 36 poslank predstavlja največje število v zgodovini samostojne države. Kar 22 poslank nas prihaja iz Gibanja Svoboda. Poslanke vseh strank se povezujemo in izmenjujemo izkušnje v klubu parlamentark DZ. Imamo prvo predsednico DZ v zgodovini Republike Slovenije. Prvo predsednico države v zgodovini naše domovine. V kar devetih delovnih odborih in štirih komisijah v DZ zasedajo ženske predsedniška mesta. Na ministrskih položajih pa najdemo kar sedem ministric. V razširjeni domovini, Evropski uniji, najdemo predsednico evropskega parlamenta. Zdaj že lahko trdimo, da imamo ženske v našem političnem prostoru enakopravno vlogo pri odločitvah, ki bistveno vplivajo na naša življenja.
Ženske vse pogosteje v političnem življenju puščamo osebni pečat. Običajno takšnega, ki je izražen bolj z občutkom. Ženska sila je načelna, miroljubna in povezovalna. Družijo nas skupni motivi, če hočete – odločitve, da ne pristajamo na tradicionalno vlogo žensk ali stereotipe, da ženske niso / nismo za politiko, da nas politika ne zanima. Že nekaj časa dokazujemo, da imamo pogum in znanje, da lahko enakovredno stojimo ob boku moškim kolegom. Znamo soodločati o najpomembnejših vprašanjih razvoja naše družbe in države. Seveda ne moremo mimo dejstva, da ženske podpiramo tri vogale hiše. Tega ne vidimo kot težavo, bolj to razumemo kot to, da zmoremo več in v ničemer ne vidimo težav. Prav nasprotno. Vedno so samo izzivi, ki smo jim kos. Še vedno je slišati mnenje, da naj zaradi družinskih obveznosti, ženske v politiko ne hodijo. Sliši se tudi, da naj ne izbiramo kariere, sploh pa ne politične in sploh pa ne tega posavljati pred interese družine. S svojo držo sporočajo, da je za žensko izstopiti iz koncepta cankarjanske matere, z avtonomijo, odločnostjo in suverenostjo, to vsaj neprimerno. Ženskam nam je že tradicionalno pripisana naravna vloga matere in žene, s katero je pogojen problem usklajevanja zasebnega in poslovnega življenja. Lahko razumem, da koga zmoti ženska energija, s katero velikokrat segamo višje in dlje. Je prav veliko dokazov o tem. Sem mnenja, da je vloga, ki jo imamo ženske v vseh sferah družbenega življenja tudi ta, da skupaj s svojimi partnerji, moškimi kolegi, oblikujemo prijaznejšo družbo, ki od nas utemeljeno pričakujete, da ta svet pustimo enak ali boljši, kot smo ga sami prejeli od svojih prednikov.
EU si že od nekdaj prizadeva za enakovreden položaj moških in žensk. Enakopravnost spolov je vključena v vse evropske politike, velja pa tudi za tretje države, ki vstopajo v dogovore z EU. Evropski parlament je februarja 2021 z resolucijo pozval, naj se oceni napredek na področju pravic žensk v zadnjih 25 letih in še nerešene izzive. Poslanci so izrazili zaskrbljenost nad tem, da se v nekaterih državah pravice žensk slabšajo in tveganjem, da bi lahko enakost spolov padla na lestvici prioritet držav. Parlament je prav tako pozval Komisijo, naj zagotovi, da vsi njeni predlogi upoštevajo pravice žensk, da naj pripravi konkretne načrte, kako se boriti proti revščini med ženskami, in kako okrepiti prizadevanja za zmanjšanje plačnega razkoraka med moškimi in ženskami.
Če je ženskam vstop v politiko nekoliko ‘olajšala’ tako imenovana ženska kvota in ustavno določilo o enakopravnejši zastopanosti obeh spolov pri volitvah, ne moremo tega trditi za kvoto žensk na vodilnih položajih v visokem menedžmentu. Kljub temu, da evropski predpisi na področju starševskega in skrbniškega dopusta omogočajo boljše ravnotežje med družinskimi in poklicnimi dejavnostmi in spodbujajo aktivno participacijo žensk na delovnem mestu, saj starševski dopust lahko koristijo tudi očetje, ženske še vedno opravljajo večino neplačanega skrbstvenega dela, kot je skrb za otroke in starejše družinske člane. Tako so med ženskami pogoste prekinitve poklicnih karier zaradi iskanja ravnovesja med delom in družinskim življenjem, kar vpliva na to, da boljše službe ostajajo v rokah moških.
Obstoječe neenakosti so se lepo pokazale v času pandemije covid-19, ki je globalno potisnila 47 milijonov žensk in deklet pod prag revščine. Pandemijo s korona virusom so vodile ženske – delovna mesta, ki jih v večini zastopajo ženske so bila najbolj aktivna in izpostavljena – zdravstvo, sociala, turizem, nega ali gospodinjska dela. Torej, brez aktivnega sodelovanja žensk, tudi borbe proti pandemiji ne bi mogli voditi in na koncu zmagati.
Nikakor ne gre pristajati na to, da imajo človekove pravice in s tem pravice žensk več obrazov in da jih vsaka država kroji po svoji podobi. Skrbi me, ko berem, da se morajo ženske nedaleč od nas boriti za svoje pravice, ko ženska telesa postajajo vojno orožje, ko se morajo ženske umikati iz javnega življenja, sicer so kaznovane, ko se jim omejuje pravica do izobraževanja, ko ne smejo v javnost brez moškega voziti avtomobila. V naši državi pa prepogosto slišimo, da sta prav dom in družina, kjer naj bi se počutili najbolj varne, prostor, kjer se dogaja največ nasilja nad ženskami, ki se prevelikokrat tudi tragično konča.
Zaveze naše vladne koalicije so jasne. Uvajanje mehanizmov za spodbujanje enake zastopanosti med spoloma v javnem sektorju, politiki ter nadzorstvenih in vodstvenih organih gospodarskih družb. Dostopnost do raznolike kulture, ki mora biti omogočena vsem prebivalcem in prebivalkam, ne glede na spol.
V izobraževalni program bodo vključene vsebine o spolnih in drugih stereotipih, krepitev aktivnosti v Organizaciji združenih narodov zlasti na področju človekovih pravic vključno z enakostjo spolov.
Verjamem, da bodo zaveze koalicije in trenutno politično stanje v naši državi prinesle spremembe tudi pri položaju in odnosu do žensk. Vse oblike nasilja kot je mizoginija, seksizmi, podcenjevanja, diskreditacije, katerega namen je diskvalifikacija žensk, mora postati preteklost. Ženske zares žarimo šele takrat, ko lahko zasijemo v vseh barvah, ki so nam ljube. Čevlji, kostimi, visoke pete in še kaj, pa naj bodo samo dodatki, ki nas osrečujejo in ne definirajo.
Vse, ki nam srce bije rdeče, modro, rumeno ali še kako drugače, se bomo vedno z največjim ponosom spominjale naših vzornic, žensk, ki so se zbrale pred davnimi 79 leti tukaj, na Štjaku. Ženske, ki so in še predstavljajo moč neodvisnih delegatk, ki so že v tistih prelomnih časih s svojimi dobrimi nameni in poslanstvom pretrgale stereotipe in nam s tem postale vzornice, ki se jih bomo vedno spominjali in jim s svojo držo sledili.
Hvala jim , da ste bile in da ste naša kompasna igla na poti v prihodnost za katero ste tlakovale pot prav ve, spoštovane!