Aljaž Verhovnik
generalni sekretar ZZB NOB Slovenije, 76. obletnica pohoda borcev 30. divizije NOV v Slovensko Benečijo, Kanal ob Soči, 1. februarja 2020

Spoštovani!
Prvi pohod Gregorčičeve in Gradnikove brigade v Beneško Slovenijo je bil v maju 1943. Drugi, s celo Goriško divizijo, pa je bil izvršen med 30. januarjem in 20. februarjem 1944. Prepričan sem, da domačini dobro poznate junaška dejanja borcev, vendar spodobi se, da ob svečanostih vsaj osvetlimo dogajanje. Drugi pohod se je vršil sočasno s pohodom znamenite 14. divizije iz Bele Krajine, preko Hrvaške, do Štajerske. Šlo je za pomembno akcijo uresničevanja ciljev oz. temeljnih točk Osvobodilne fronte po združitvi oz. priključitvi slovenskega narodnega ozemlja.
Za pohod v slovensko Benečijo so bile potrebne obsežne tajne priprave, v katerih je precejšen del obsegala tudi politično-kulturna propaganda, z namenom širjenja podpore partizanstvu, vrednotam NOB in vsesplošnemu ljudskemu uporu proti okupatorju! Goriška divizija je štela kar 2.300 bork in borcev. V času pohoda je sovražnik aktivno iskal partizane. Pomagal si je celo z letalstvom. Kljub vsej tehnologiji, je bil okupator neuspešen. Tako je sovražnik spoznaval vrednost partizanske obveščevalne službe. Zelo se je razmahnilo propagandno politično delo med prebivalstvom, ki je dokazalo, da so tudi Nemci ranljivi, saj so bežali pred divizijo!
Splošna ocena zgodovinarske stroke in poznavalcev tega znamenitega pohoda Goriške divizije v Beneško Slovenijo je, da je šlo za uspešno akcijo! Enota je naredila kar 200km dolgo pot in to v precej hudih zimskih razmerah. Med pohodom je prišlo do več bitk in spopadov s sovražnikom. Pravzaprav je bila divizija zmagovalka. V taktično operativnem pogledu so bili njeni premiki in boji dobro vodeni in izvedeni. Zlasti je pomembno, da je pohod spodbudil široko politično in propagandno delo med prebivalstvom. To je dobro vplivalo na kasnejši razmah partizanstva in osvobodilnega gibanja.
Partizanstvo je zibelka slovenstva, saj predstavlja obdobje prebujanja narodne zavesti Slovencev, ko smo se kot narod odločili, da bomo obranili slovenstvo in da se bomo vrisali na svetovni zemljevid narodov. In to narodov protinacifašistične koalicije! Pred nekaj dnevi mi je žal poslednjič naš častni predsednik tov. Janez Stanovnik dejal: »Zaradi domoljubja smo šli braniti domovino, ki je država ni hotela braniti. Oblastniki so kapitulirali in pobegnili iz domovine. Narod se je dvignil in se uprl! Slovenski odpor je bil zato obče narodni!«
NOB ni predstavljal zgolj preživetja, temveč tudi vsesplošni napredek in konec teptanja malega človeka. Pomenil je narodno revolucijo. Slovenci se v času NOB upremo na temeljno pravico do narodove samoodločbe, se zavzamemo za to, da bi vsi Slovenci končno živeli znotraj meja etičnega in zgodovinskega slovenskega ozemlja.
Prav težnja OF-a, da bo Primorska po osvoboditvi priključena k matični domovini Sloveniji, je predstavljala eno temeljnih točk delovanja Osvobodilne fronte med NOB. Odmevalo je geslo: »Tujega nočemo, svojega ne damo!« Slovenci nikoli v zgodovini nismo bili agresorski narod, obsojeni smo bili na uničenje in prisiljeni smo bili braniti svoj obstoj. Zato moramo današnje generacije s ponosom prenašati dediščino NOB na bodoče rodove. To so bili časi, ko slovenska beseda ni bila samoumevna, ko je bil Slovenec zgolj številka na seznamih internirancev v koncentracijska taborišča smrti. Brez upora partizanov, slovenskega naroda danes ne bi bilo! Zato je partizanstvo ključnega pomena za slovensko državotvornost, saj predstavlja NOB ključen moment za obstanek slovenskega naroda!
Spoštovani!
Leto 2020 bo minilo v znamenju 75. obletnice prelomnega zgodovinskega dogodka – obletnice zmage nad nacifašizmom, ki je posledično prinesla svobodo in temelje suverenosti slovenske države! Osrednji slogan našega praznovanja bo prav geslo: »ZMAGA. SVOBODA. SLOVENIJA.« Tri besede, ki so globokega pomena pri utemeljevanju veličine dogodka svetovnega kova. Konec druge svetovne vojne na evropskih tleh je namreč dogodek mednarodnih razsežnosti in ni samo praznik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.
Ta obletnica je priložnost, da se pokažemo kot tisti, ki spoštujemo temelje slovenske države in se znamo postaviti v bran naše domovine. Žal smo z zadnjimi dogodki ponovno priča spreobračanju zgodovinske resnice. Leon Rupnik ni pravljica iz preteklosti, to so resnične zgodbe, kako so določene politične skupine in njihovi privrženci ponižno izdali slovenski narod in sodelovali z okupatorjem za ceno krvi lastnega naroda! Zveza borcev je prva poklicana, da neguje in ohranja vrednote Osvobodilne fronte Slovenskega naroda. To pomeni, da ne bomo pustili, da bi se temelji priborjene svobode, z zmago nad nacifašizmom, na katerih je nastala sodobna slovenska država, krhali ali celo sprevračali v neresnico. To bi pomenilo konec slovenske države! Zato bomo naredili vse, da ohranimo častni pomen narodnoosvobodilnega boja kot pomembne prelomnice v zgodovini slovenstva ter obranimo to državo pred pojavi nacizma in fašizma!
Narod, ki ne spoštuje svoje preteklosti, ni vreden prihodnosti! Tisti, ki podpirajo fašizem, nacizem ali kolaboracijo delujejo proti temeljem slovenske suverene, demokratične in neodvisne države! So proti človekovim pravicam in svoboščinam! Partizanstvo pa je bilo edini in spontani, odgovor slovenskega naroda, ki se je uprl z vsemi silami in tudi uspel! Zato smo na borce, udeležence NOB, ponosni, še bolj pa smo ponosni na to, da smo zaradi narodnoosvobodilnega boja, kot slovenska država zapisani kot del svetovne protinacifašistične koalicije. To nam priznava cel svet!
Zato, dragi tovarišice in tovariši, vabim vas, da leto 2020 proslavimo pokončno in v duhu protinacifašizma! Čakata nas dve osrednji slovesnosti, 9. maja v Ljubljani ob dnevu zmage in 16. maja na Poljani pri Prevaljah, ob obletnici zadnjih bojev druge svetovne vojne na evropskih tleh. Obe moramo množično obiskati in pokazati, da je v Sloveniji protinacifašizem zakoreninjen globoko v našo zavest! Naša dolžnost je, da ohranimo pridobitve narodnoosvobodilnega boja! Nikoli se ne sme pozabiti, da so partizani osvobodili domovino!
Spoštovani!
Tovarištvo je pojem, ki bi ga morale osvojiti današnje generacije. Brez tega ni mogoče premagati izzivov sodobnega časa. Brez vrednot tovarištva bi bilo partizanstvo obsojeno na propad! Zato bodimo tovariši. Pomagajmo si, sodelujmo pri rasti domovine. Ostro obsodimo nasilje, sovražni govor, vsak pojav fašizma in nacizma! Spodbujajmo razvoj in prijateljstvo. Zavedajmo se, da svoboda ni samoumevna in da je slovenska zemlja prepojena s krvjo prednikov, ki so dali vse za naš lepši jutri. Ohranimo trajen in časten spomin na tovariše, naj ponosno vihra slovenska zastava, partizanstvo pa predstavlja simbol slovenskega upora in obstanka naroda.