Na revijo Svobodna beseda se lahko naročite;

po pošti: ZZB za vrednote NOB Slovenije, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana

preko telefona: 01/434-44-45

preko e-pošte: svobodna.beseda@gmail.com

romana.jemec@zzb-nob.si