SVOBODNA BESEDA je revija ZZB za vrednote NOB Slovenije za domoljubna, socialna, gospodarska, politična, zgodovinska in kulturna vprašanja doma in po svetu. Izhaja vsak zadnji petek v mesecu.

Izdajatelj: ZZB za vrednote NOB Slovenije
Zanj: dr. Tit Turnšek, predsednik

Uredniški odbor: Janez Alič (predsednik), dr. Maca Jogan, Božo Kovač, Mitja Meršol in Franc Štibernik
Odgovorni urednik:  Janez Alič
Jezikovni pregled: Mirjam Furlan Lapanja

Naslov uredništva in naročnin:
ZZB za vrednote NOB Slovenije
Einspilerjeva 6, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: svobodna.beseda@gmail.com

Cena tiskanega izvoda: 3 evre
letna naročnina: 36 evrov
trimesečna naročnina: 9 evrov

Telefon: 01 434 44 45; fax 01 434 41 17

Naročanje po elektronski pošti: romana.jemec@zzb-nob.si

Transakcijski račun: SI56 0201 0001 8541 225
Davčna številka: SI 84151714